Cinta Mulet i Lluís Figuerola Tondo

Sessió 18 novembre de 2010 - INVITACIÓ - CRÒNICA

Toni Orensanz i Joan Giné

Sessió 16 desembre de 2009 - INVITACIÓ - CRÒNICA

Coia Valls i Jordi Andreu

Sessió 20 gener de 2010 - INVITACIÓ - CRÒNICA

Xavier Amorós Corbella i Josep Civit

Sessió 17 febrer de 2010 - INVITACIÓ - CRÒNICA

Miquel Jassans i Jordi Agras

Sessió 17 març de 2010 - INVITACIÓ -  CRÒNICA

Aleix Cort i Adam Manyé

Sessió 5 maig de 2010 - INVITACIÓ - CRÒNICA


Josep Frederic Pérez i Jordi Folck

Sessió 12 novembre de 2009 - INVITACIÓ - CRÒNICA

Lluís Figuerola Ortiga i Rosa Pages

Sessió 10 desembre de 2009 - INVITACIÓ - CRÒNICA

Pep Blay i Isabel Olesti

Sessió 14 gener de 2010 - INVITACIÓ - CRÒNICA

Goria Ganga i Xavier Jové

Sessió 11 febrer de 2010 - INVITACIÓ - CRÒNICA

Josep Santesmases i Ramon Gomis

Sessió 11 març de 2010 - INVITACIÓ -  CRÒNICA

Isabel Ortega i Rosa Comes

Sessió 13 maig de 2010 - INVITACIÓ - CRÒNICA

 

 Montserrat Abelló i Montserrat Palau

Sessió 11 novembre de 2008 - CRÒNICA

Oscar Palazón i Monica Batet

Sessió 11 desembre de 2008 - CRÒNICA

Lurdes Malgrat i Adria Targa

Sessió 15 gener de 2009 - CRÒNICA

Ramon Pallisé i Xúlio Ricardo Trigo

Sessió 12 febrer de 2009 - CRÒNICA

Sergi Xirinacs i Francesc Cerro

Sessió 12 març de 2009 - CRÒNICA

Eugeni Perea i Ramon Gomis

Sessió 14 maig de 2009 - CRÒNICA