1

Aquest web es va construir amb motiu de la XIV Trobada d’Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc el 14 de juny, a les 20 h, a la plaça de Dames i Vells. Paral·lelament, es va editar un opuscle sobre Adam Manyé que conté, d’una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

Organitzadors de la Trobada:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Amb la col·laboració de:
Institució de les Lletres Catalanes
Sala Trono

Editors de l’opuscle:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Col·laboradors:
Joaquim Mallafrè
Magí Sunyer
Pep Blay
Txus García
Arantxa Ruiz
Miquel Àngel Marín

Editors del web:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona

Coordinació de l’opuscle:
Rosa Comes i Laura Maydeu

Disseny del web i guionatge:
Rosa Comes

Fotos de l’escriptor i disseny de l’opuscle:
Cecília Bofarull Briand

© dels textos, els autors
© de les fotos, els autors
© de l’edició, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona