1

Aquest web es va construir amb motiu de la XV Trobada d’Escriptors del Camp de Tarragona, que va tenir lloc el 8 de novembre, a les 20 h, al Teatre Metropol de Tarragona. Paral·lelament, es va editar un opuscle sobre Fina Anglès que conté, d’una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

Organitzadors de la Trobada:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Amb la col·laboració de:
Institució de les Lletres Catalanes

Editors de l’opuscle:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Col·laboradors:
Joaquim Carbó
Josep Baucells
Olga Xirinacs

Editors del web:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona

Coordinació de l’opuscle:
Rosa Comes i Roser Llagostera

Disseny del web i guionatge:
Rosa Comes

Fotos de l’escriptora i disseny de l’opuscle:
Cecília Bofarull Briand

Foto de la portada: Mireia Sopesens

Més informació:
Pàgina de l'AELC
Ruta Mir-Manent

© dels textos, els autors
© de les fotos, els autors
© de l’edició, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona