1

Aquest web es va construir amb motiu de la VIII Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc el 6 de maig de 2004, a les 20 h, a la Sala Trono de Tarragona. Paral·lelament, es va editar un opuscle sobre Gabriel Guasch que conté, d'una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

9
 

Organitzadors de la Trobada:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i de la Sala Trono

 

Editors de l'opuscle:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

 

Col·laboradors:

Gabriel Guasch

Joan Cavallé

Magí Sunyer

Tarragona Ràdio

 

Editors del web:

Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

 

Disseny del web i guionatge:

Rosa Comes

 

© dels textos, els autors

© de les fotos, els autors

© de l'edició, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona