1

Aquest web s’ha construït amb motiu de la XIII Trobada d’Escriptors del Camp de Tarragona, que tindrà lloc el 4 de maig, a les 20 h, al Teatre El Magatzem de Tarragona. Paral·lelament, s’ha editat un opuscle sobre Joan Cavallé que conté, d’una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

Organitzadors de la Trobada:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Amb la col·laboració de:
Institució de les Lletres Catalanes
Teatre El Magatzem

Editors de l’opuscle:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Col·laboradors:
Lurdes Malgrat
Pep Martorell
Magda Puyo
Ramon Simó

Editors del web:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona

Coordinació de l’opuscle:
Rosa Comes i Laura Maydeu

Disseny del web i guionatge:
Rosa Comes

Fotos de l’escriptor i disseny de l’opuscle:
Cecília Bofarull Briand

© dels textos, els autors
© de les fotos, els autors
© de l’edició, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona