1

Un fragment de Dublinesos, de James Joyce (Barcelona: EDHASA 1988).

9
   

Un fragment de Les aventures de Mowgli, de Rudyard Kipling (Barcelona: Vicens Vives 2001).

9
   

Amb la col·laboració deTarragona Ràdio