1

Creació directa

El que és realment engrescador d'escriure és l'acte de la creació. Una novel·la és lògicament el resultat d'un procés forçosament llarg que inclou des de la concepció de la idea inicial, la documentació, la presa de decisions tècniques que afecten la tria de la veu narrativa, l'estructura de la narració, etc., fins a la creació dels personatges i els fils argumentals, l'escriptura i la revisió. En el meu cas, escriptura i procés creatiu van alhora. Defujo una planificació rigorosa en benefici de la creació directa. És això el que m'entusiasma: a partir d'un canemàs molt general, posar-me a escriure sense saber ben bé què passarà. Sentir que la narració t'obliga a nous plantejaments, a crear nous personatges i a modificar idees inicials. I tot això a partir de la idea que una novel·la ha d'explicar una història capaç d'atrapar el lector: pel que passa, per la manera com passa, pels seus personatges, pel que fan i pel que diuen, pels temes que hi apareixen i per la llengua amb què s'explica. ["Avui es parla de Jordi Tiñena". Diari de Tarragona, Encuentros (26 de juliol de 2003).]

Fabular la història

Yo empecé haciendo libros de versiones medievales como el Tirant lo Blanc, destinados a la enseñanza secundaria. También me gusta la novela histórica, pero las mías no tienen la intención de recrear la historia. Yo reivindico el derecho a fabular sobre la historia. En esta novela [Dies a la ciutat], en lugar de un inquisidor podría haber escrito el personaje como un magistrado de un tribunal de orden público. El atractivo de la historia antigua es que permite desligarte de los límites que todo el mundo conoce. Lo que yo explico ni ha pasado, ni tiene por qué haber sido posible que pasara, es una novela. Quien quiera historia que vaya a los libros de historia. Esto no es obstáculo para que haya una cierta coherencia en el marco. [J. M. Marsal. Entrevista. Diari de Tarragona (21 nov. 1998).]


2003. Representació del judici a la dona del grill, ala setmana Medieval de Montblanc.

2004. Navegant per davant de la ciutat.