1

Aquest web es va construir amb motiu de la I Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc el 7 de març de 2002, a les 22.30 h, al Cafè Poetes de Tarragona. Paral·lelament, s'edità un opuscle sobre Josep A. Baixeras que conté, d'una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

9
   
 

Organitzadors de la Trobada:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i del Cafè Poetes

 

Editors de l'opuscle:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Acció Cultural (Reus)

 

Col·laboradors:

Josep A. Baixeras

Rosa Comes

Magí Sunyer

Tarragona Ràdio

 

Editors del web:

Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

 

Disseny del web i guionatge:

Rosa Comes

 

© dels textos, els autors

© de les fotos, els autors

© de l'edició, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona