1

G. H. "Personajes. Josep M. Güell". Revista del Diari de Tarragona (26 juny 1987).

 

La devoció per Dostoievski

Empecé a interesarme por el ruso porque Dostoiewski era un escritor que me fascinaba [...]. Ahora, sin perder la admiración por Dostoiewski, hay otros autores que me gustan más, como pueden ser Gorki o Gogol.

 

Lluís Bonada. "Josep M. Güell: "A la traducció no se li dóna la importància que té"". Avui (30 març 1990).

 

L'interès per Rússia

Tenia una gran devoció per Dostoievski i els clàssics russos i volia llegir-los en original. Vaig començar a aprendre'l amb el mètode Assimil de rus-francès. Parlo de vint o vint-i-cinc anys enrere. El meu interès per Rússia em va portar a viatjar fins a Moscou en ocasió del Festival de la Joventut i dels Estudiants, l'any 1955 o 1956, l'any de l'Sputnik i de la invasió d'Hongria. Llavors jo ja era del PSUC. Abans, havia militat a Estat Català.

 

Les primeres traduccions

Vaig estar dotze anys fent traduccions pel meu gust, sense pensar que pogués interessar una editorial. Un dia vaig conèixer accidentalment August Vidal i ell em va fer anar a l'Editorial Vergara, que tenia una col·lecció de traduccions. Em van fer una prova i em van encarregar diverses traduccions. Vaig traduir tres llibres, Infància, adolescència, joventut i Resurrecció, de Tolstoi, i El Don calmós, de Xolokhov. I tot i que me les van pagar, no en van publicar cap. Van plegar la col·lecció.