1

Aquest web es va construir amb motiu de l'XI Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc el 9 de juny de 2005, a les 20 h, al Teatre El Magatzem de Tarragona. Paral·lelament, s'edità un opuscle sobre M. Lluïsa Amorós que conté, d'una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.
   

Organitzadors de la Trobada:
Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Amb la col·laboració de:
Institució de les Lletres Catalanes
Teatre El Magatzem

Editors de l'opuscle:
Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Col·laboradors:
Fina Anglès
Carme Arenas
M. Carme Domingo
Dolors Juanpere
Joan Solé
Ramon Tàpias
Victòria Tur

Editors del web:
Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Disseny del web i guionatge:
Rosa Comes

Fotos de l'escriptor i disseny de l'opuscle:
Cecília Bofarull Briand

© dels textos, els autors
© de les fotos, els autors
© de l'edició, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona