1

Aquest web es va construir amb motiu de la XII Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc el 10 de novembre de 2005, a les 20 h, al Teatre El Magatzem. Paral·lelament, s'edità un opuscle sobre Magí Sunyer que conté, d'una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.
   

Organitzadors de la Trobada:
Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Amb la col·laboració de:
Institució de les Lletres Catalanes
Teatre El Magatzem

Editors de l'opuscle:
Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona
Departament de Filologia Catalana de la URV

Col·laboradors:
Joan Cavallé
Montserrat Corretger
Marta Grau
Dolors Juanpere
Joan Pascual
Magí Sunyer
Tarragona Ràdio

Editors del web:
Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Disseny del web i guionatge:
Rosa Comes

Fotos de l'escriptor i disseny de l'opuscle:
Cecília Bofarull Briand

© dels textos, els autors
© de les fotos, els autors
© de l'edició, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Més informació de l'autor a la web del Departament de Filologia Catalana de la URV.