1

Aquest web es va construir amb motiu de la IX Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc l'11 de novembre de 2004, a les 20 h, a la Sala Trono de Tarragona. Paral·lelament, es va editar un opuscle sobre Marcel Pey que conté, d'una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

Organitzadors de la Trobada:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i de la Sala Trono


Editors de l'opuscle:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona


Textos:

David Castillo

Manel Clot

Montserrat Palau

 

Editors del web:

Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona


Disseny del web i guionatge:

Marcel Pey i Rosa Comes


© dels textos, els autors

© de les imatges, els autors

© de l'edició, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona


Més informació sobre Marcel Pey a:

www.fut.es/~mpey