1

Aquest web es va construir amb motiu de la VII Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc el 4 de març de 2004, a les 20 h, a la Sala Trono de Tarragona. Paral·lelament, es va editar un opuscle sobre Margarida Aritzeta que conté, d'una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

9
 

Organitzadors de la Trobada:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i de la Sala Trono

 

Editors de l'opuscle:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Acció Cultural (Reus)

 

Col·laboradors:

Margarida Aritzeta

Joan Elies Adell

Àlex Broch

Tarragona Ràdio

 

Editors del web:

Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

 

Disseny del web i guionatge:

Rosa Comes

 

© dels textos, els autors

© de les fotos, els autors

© de l'edició, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

 

Per a més informació sobre Margarida Aritzeta, també podeu consultar la seva web professional.