1

Aquest web es va construir amb motiu de la IV Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc el 6 de març de 2003, a les 20.30 h, al Cafè Poetes. Paral·lelament, es va editar un opuscle sobre Montserrat Abelló que conté, d'una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

9
 

Organitzadors de la Trobada:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i del Cafè Poetes

 

Editors de l'opuscle:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Acció Cultural (Reus)

 

Col·laboradors:

Montserrat Abelló

Lluïsa Julià

Olga Xirinacs

Tarragona Ràdio

 

Editors del web:

Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

 

Disseny del web i guionatge:

Rosa Comes

 

© dels textos, les autores

© de les fotos, els autors

© de l'edició, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

 

Per a més informació sobre Montserrat Abelló, també podeu consultar les adreces següents:

AELC
Lletra