1

Olga Xirinacs llegeix un text pertanyent a La ciutat pels carrers. 27 mirades sobre
Tarragona.
Tarragona: Silva; Llibreria La Capona 2002.

Amb la col·laboració deTarragona Ràdio