1

Aquest web es va construir amb motiu de la II Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, que tingué lloc el 18 d'abril de 2002, a les 20.15 h, al Cafè Poetes de Tarragona. Paral·lelament, s'edità un opuscle sobre Xavier Amorós que conté, d'una manera resumida, la informació que podeu trobar en aquesta pàgina.

9
 

Organitzadors de la Trobada:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i el Cafè Poetes

 

Editors de l'opuscle:

Departament de Filologia Catalana de la URV i Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Acció Cultural (Reus)

 

Col·laboradors:

Xavier Amorós

M. Lluïsa Amorós

Antoni Veciana

Cope Reus

 

Editors del web:

Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona

 

Disseny del web i guionatge:

Rosa Comes

 

© dels textos, els autors

© de les fotos, els autors

© de l'edició, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona